🌟DEUTSCHLERNEN🌟 Phân biệt từ hay nhầm trong tiếng Đức – Trạng từ so – sehr – zu

0
347
🌟DEUTSCHLERNEN🌟 Phân biệt từ hay nhầm trong tiếng Đức – Trạng từ so – sehr – zu

Tiêu đề : 🌟DEUTSCHLERNEN🌟 Phân biệt từ hay nhầm trong tiếng Đức – Trạng từ so – sehr – zu
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rIAU0SrPO_c