More
  Ads

  🌟DEUTSCHLERNEN🌟 Phân biệt từ hay nhầm trong tiếng Đức – Trạng từ so – sehr – zu

  Ads

  Tiêu đề : 🌟DEUTSCHLERNEN🌟 Phân biệt từ hay nhầm trong tiếng Đức – Trạng từ so – sehr – zu
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rIAU0SrPO_c

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web