🌟Học tiếng Đức ⚡️ Nguyên âm ngắn ➕ âm dài + Bài tập PHÁT ÂM 1⚡️Deutschlernen🇩🇪

0
330

Tiêu đề : 🌟Học tiếng Đức ⚡️ Nguyên âm ngắn ➕ âm dài + Bài tập PHÁT ÂM 1⚡️Deutschlernen🇩🇪
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HF2k4WxBF2k