More
  Ads

  Học tiếng Đức – GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC với 11 cụm từ thông dụng! (P4)

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC với 11 cụm từ thông dụng! (P4)
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=CnaFe-gJ3qc

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web