Học tiếng Đức⚡️Bài 3 Đại từ nhân xưng ➕Sie/du

0
269

Tiêu đề : Học tiếng Đức⚡️Bài 3 Đại từ nhân xưng ➕Sie/du
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=miCh8zw9jqk