More
  Ads

  HỌC TIẾNG ĐỨC MẤT BAO LÂU? Bao lâu xong A1- B1 😂 – App từ điển tiếng Đức

  Ads

  Hallo các bạn, Câu hỏi mình hay gặp nhất là “bao lâu học được tiếng Đức”, “bao lâu xong B1”, “ bao lâu thi được B1” và “app từ …

  source

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web