🇩🇪Học tiếng Đức 👋CHÀO VÀO LÚC NÀO và NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

0
320

Tiêu đề : 🇩🇪Học tiếng Đức 👋CHÀO VÀO LÚC NÀO và NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AwKHntd9DmY