🌟 Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm Ö và Ü như thế nào Phát âm 2 ⚡️

0
404
🌟 Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm Ö và Ü như thế nào  Phát âm 2 ⚡️
  • ü : (u)i
  • ö : (o)ê

Tiêu đề : 🌟 Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm Ö và Ü như thế nào Phát âm 2 ⚡️
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rHnLBVPjeSg