More
  Ads

  🌟 Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm Ö và Ü như thế nào Phát âm 2 ⚡️

  Ads
  • ü : (u)i
  • ö : (o)ê

  Tiêu đề : 🌟 Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm Ö và Ü như thế nào Phát âm 2 ⚡️
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rHnLBVPjeSg

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web