🇩🇪Từ vựng thông dụng trong tiếng Đức 👄✍🏻👄🇩🇪Part 1

0
280

Tiêu đề : 🇩🇪Từ vựng thông dụng trong tiếng Đức 👄✍🏻👄🇩🇪Part 1
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7mAnUVZ5XHY