More
  Ads

  🇩🇪Từ vựng thông dụng trong tiếng Đức 👄✍🏻👄🇩🇪Part 1

  Ads

  Tiêu đề : 🇩🇪Từ vựng thông dụng trong tiếng Đức 👄✍🏻👄🇩🇪Part 1
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7mAnUVZ5XHY

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web