More
  Ads

  Cuộc sống ở Đức – Ở Đức những ngày Corona – Tại sao phải lo lắng đi về?

  Ads

  Tiêu đề : Cuộc sống ở Đức – Ở Đức những ngày Corona – Tại sao phải lo lắng đi về?
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=VJHRSczQcuk

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web