More
  Ads

  Cuốc sống ở Đức – Thành phố Đức có gì? Người Đức thế nào? Phân biệt chủng tộc?

  Ads

  Tiêu đề : Cuốc sống ở Đức – Thành phố Đức có gì? Người Đức thế nào? Phân biệt chủng tộc?
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=z7z9bEfwbd8

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web