Cuốc sống ở Đức – Thành phố Đức có gì? Người Đức thế nào? Phân biệt chủng tộc?

0
293

Tiêu đề : Cuốc sống ở Đức – Thành phố Đức có gì? Người Đức thế nào? Phân biệt chủng tộc?
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=z7z9bEfwbd8