More
  Ads

  ĐẶT CÂU TIẾNG ĐỨC|Đặt câu hỏi, câu trần thuật, vị trí động từ, vị trí thành phần câu

  Ads

  Tiêu đề : ĐẶT CÂU TIẾNG ĐỨC|Đặt câu hỏi, câu trần thuật, vị trí động từ, vị trí thành phần câu
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=upsnm-qi2Z0

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web