ĐẶT CÂU TIẾNG ĐỨC|Đặt câu hỏi, câu trần thuật, vị trí động từ, vị trí thành phần câu

0
232

Tiêu đề : ĐẶT CÂU TIẾNG ĐỨC|Đặt câu hỏi, câu trần thuật, vị trí động từ, vị trí thành phần câu
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=upsnm-qi2Z0