GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC – Nói "RẤT" và "THÍCH" như thế nào?

0
288

Tiêu đề : GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC – Nói "RẤT" và "THÍCH" như thế nào?
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=URDaaYr5YTg