More
  Ads

  Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens -Thì hiện tại và cách chia động từ (P1)

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens -Thì hiện tại và cách chia động từ (P1)
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-FaZ3yXkNl0

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web