Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens -Thì hiện tại và cách chia động từ (P1)

0
267
Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens -Thì hiện tại và cách chia động từ (P1)

Tiêu đề : Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens -Thì hiện tại và cách chia động từ (P1)
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-FaZ3yXkNl0