More
  Ads

  Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens – Thì hiện tại và cách chia động từ (P2) – Dạng đặc biệt.

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – Bài 4 – das Präsens – Thì hiện tại và cách chia động từ (P2) – Dạng đặc biệt.
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_orSJQrXsr8

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web