More
  Ads

  Học tiếng Đức – Chửi bậy trong tiếng Đức – Schimpfwörter

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – Chửi bậy trong tiếng Đức – Schimpfwörter
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=47nwhQq6yck

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web