More
  Ads

  Học tiếng Đức – Đồ dùng học tập/đồ dùng văn phòng (Büro/Schulsachen)

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – Đồ dùng học tập/đồ dùng văn phòng (Büro/Schulsachen)
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ZWls9laxZ3I

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web