Học tiếng Đức – Đồ dùng học tập/đồ dùng văn phòng (Büro/Schulsachen)

0
294

Tiêu đề : Học tiếng Đức – Đồ dùng học tập/đồ dùng văn phòng (Büro/Schulsachen)
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ZWls9laxZ3I