More
  Ads

  Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức – Part 2 (b-p vs d-t)

  Ads

  Tiêu đề : Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức – Part 2 (b-p vs d-t)
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_t_8LSruNC0

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web