Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức – Part 2 (b-p vs d-t)

0
333

Tiêu đề : Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức – Part 2 (b-p vs d-t)
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_t_8LSruNC0