More
  Ads

  Học tiếng Đức – Phát âm – Phụ âm kép /pf/,/ks/,/ts/,/kv/

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – Phát âm – Phụ âm kép /pf/,/ks/,/ts/,/kv/
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Y-KZALlxqzQ

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web