More
  Ads

  Học tiếng Đức – Từ vựng về nhà cửa – Wohnung/ Möbel (A1)

  Ads

  Tiêu đề : Học tiếng Đức – Từ vựng về nhà cửa – Wohnung/ Möbel (A1)
  Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=j3oTxtvpoC8

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web