Học tiếng Đức – Từ vựng về nhà cửa – Wohnung/ Möbel (A1)

0
278

Tiêu đề : Học tiếng Đức – Từ vựng về nhà cửa – Wohnung/ Möbel (A1)
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=j3oTxtvpoC8