Học tiếng Đức – GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC TỰ NHIÊN – Nói “TỘI NGHIỆP” như thế nào?

0
276

Tiêu đề : Học tiếng Đức – GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC TỰ NHIÊN – Nói “TỘI NGHIỆP” như thế nào?
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NemxguqWNxk