Phát âm tiếng Đức – Phụ âm hữu thanh và vô thanh (g-k)

0
291
Phát âm tiếng Đức – Phụ âm hữu thanh và vô thanh (g-k)

Tiêu đề : Phát âm tiếng Đức – Phụ âm hữu thanh và vô thanh (g-k)
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jZHHgkfw6aw