PHÁT ÂM TIẾNG ĐỨC| -sch và -tsch| Bạn đã nói từ “Deutsch” đúng chưa?

0
340

Tiêu đề : PHÁT ÂM TIẾNG ĐỨC| -sch và -tsch| Bạn đã nói từ “Deutsch” đúng chưa?
Kênh: DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DEqc6hwc-oM